headerImage

English/Swedish

Birgit Nilsson stipendiat 2023

Mottagare av 2023 års Birgit Nilsson Stipendum offentliggörs den 17 maj. För information om tidigare stipendiater, intervjuer, bilder eller liknande gå till www.birgitnilsson.com Ytterligare information om Birgit Nilsson-Dagarna 2023 och biljetter hittar du här

pageImage